veri modeli İngilizcesi Nedir, veri modeli İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "veri modeli"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
fiziksel veri modeli physical data model
ilişkisel veri modeli relational data model
mantıksal veri modeli logical data model
veri modeli data model
veri modeli data model

Toplam 5 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama