veri iletim İngilizcesi Nedir, veri iletim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "veri iletim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
Iletim yolu (veri iletim) bus
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel veri iletimi parallel data transmission
seri veri iletimi serial data transmission
ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
veri iletim data transmission
Veri iletim hattı, iletişim hattı pipe
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletim kontrolü transmission control
veri iletim sistemi data transmission system
veri iletimi data transmission
Yarı Çift Yönlü (veri iletim) Half Duplex (Communication)

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama