root Türkçesi Nedir, root Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "root"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
multiple root katlı kök
root 1-Temel,Kök, 2- (Ağ) tüm yetkili kullanıcı
root access yöneticinin erişimi
root compiler taban derleyici
root directory kök dizin
root directory kök dizini
root folder kök klasörü
root locus kök yer eğrisi
root node kök düğüm
root segment kök bölütü
root user tüm yetkili kullanıcı
root web örün sitesinin başı
root-mean-square bandwidth etkin bant genişliği
root-mean-square error ortalama karesel hata
root-mean-square value etkin değer
Root-mean-square) rms etkin değer
simple root yalın kök
square root karekök

Toplam 18 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama