processor Türkçesi Nedir, processor Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "processor"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
array processor dizilim işlemcisi
attached processor yardımcı işlemci
coprocessor yardımcı işlemci
data processor veri işlemcisi
data processor veri işlemci
digital signal processor sayısal işaret işlemci
display processor grafik işlemci
dual processor çift işlemci
fixed-point processor sabit noktalı işlemci
floating-point processor kayan noktalı işlemci
graphics coprocessor grafik yardımcı işlemcisi
graphics processor grafik işlemci
input-output processor giriş-çıkış işlemcisi
instruction processor komut işlemcisi
language processor dil işlemcisi
macroprocessor makroişlemci
Math Coprocessor Matematik Yardımcı İşlemci
math coprocessor matematik (yardımcı) işlemci(si)
Microprocessor Mikro İşlemci
microprocessor mikroişlemci
Multiprocessor Çok Işlemcili
network processor "1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi "
parallel processor paralel işlemci
peripheral processor Bkz: input-output processor
preprocessor Önişlemci
preprocessor önişlemci
processor işlemci
processor işlemci
processor architecture işlemci mimarisi
processor unit işlem birimi
signal processor işaret işlemcisi
switching processor anahtarlama işlemcisi
symbolic processor simge işlemcisi, simgesel işlemci
vector processor vektör işlemci, paralel işlemci

Toplam 34 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama