processing Türkçesi Nedir, processing Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "processing"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
batch processing toplu işlem
batch processing toplu işlem
central processing unit ana işlem birimi, merkezi işlem birimi
central processing unit ana işlem birimi
centralized processing merkezi işleme
commercial data processing ticari bilgi işleme
cooperative processing işbirlikli işlem
data processing bilgi işlem
data processing veri işlem
data processing center bilgi işlem merkezi
data processing center veri işlem merkezi
data processing sequence Bkz: job string
data processing supervisor Bkz: computer manager
decentralized data processing dağıtık veri işlem
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
document processing belge işleme
electronic data processing (edp) elektronik bilgi işlem
embedded data processing Bkz: embedded computing
file processing dosya işleme
Image Processing Görüntü İşleme, imge işleme
image processing görüntü işlem
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
interactive processing etkileşimli işleme
iterative processing döngülü işleme
job processing iş kotarımı
List Processing Liste İşleme
List Processing Language (LISP) Lisp Dili
machine processing bilgisayarla işleme
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multiprocessing çoklu işlem
Multiprocessing Çok İşlemli (işleme)
natural language processing doğal dil işleme
off-site processing Kuruluş dışında işleme
online transaction processing çevrimiçi hareket işleme
optical data processing optik veri işleme
order processing sipariş karşılama
overlap processing örtüşmeli bilgi işleme
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
parallel processing paralel işleme
pipeline processing boruhattında işleme
processing işleme, işlem
processing işleme, işlem
processing unit işlem birimi
real-time processing gerçek zamanda işleme
remote access data processing Bkz: teleprocessing
remote batch processing uzaktan toptan işleme
remote processing uzakta işleme
sequential processing ardışık işleme
serial processing dizisel işlem
stand-alone processing bağımsız işleme
symmetrical multiprocessing simetrik çok işlemli (veri işlem)
teleprocessing uzaktan işleme
teleprocessing uzişlem
teleprocessing network uzişlem ağı
text processing Metin işleme, yazı işleme
transaction processing hareket işleme
transaction processing system hareket işleme sistemi
vector processing paralel işleme
word processing metin işleme, yazı işleme,
word processing sözcük işlem

Toplam 66 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama