process Türkçesi Nedir, process Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "process"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
array processor dizilim işlemcisi
attached processor yardımcı işlemci
batch processing toplu işlem
batch processing toplu işlem
central processing unit ana işlem birimi, merkezi işlem birimi
central processing unit ana işlem birimi
centralized processing merkezi işleme
child process alt süreç, üretilen süreç (izlence), yavru süreç
cognitive process bilişsel süreç
commercial data processing ticari bilgi işleme
cooperative processing işbirlikli işlem
coprocessor yardımcı işlemci
data processing veri işlem
data processing bilgi işlem
data processing center veri işlem merkezi
data processing center bilgi işlem merkezi
data processing sequence Bkz: job string
data processing supervisor Bkz: computer manager
data processor veri işlemci
data processor veri işlemcisi
decentralized data processing dağıtık veri işlem
deterministic process belirlenimci süreç
digital signal processor sayısal işaret işlemci
display processor grafik işlemci
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
distributed processing dağıtımlı işlem
document processing belge işleme
dual processor çift işlemci
electronic data processing (edp) elektronik bilgi işlem
electrostatic process elektrostatik işlem
embedded data processing Bkz: embedded computing
file processing dosya işleme
fixed-point processor sabit noktalı işlemci
floating-point processor kayan noktalı işlemci
foreground process group öncelikli süreç grubu
graphics coprocessor grafik yardımcı işlemcisi
graphics processor grafik işlemci
high-pass process yüksek geçen süreç
homogeneous process türdeş süreç
Image Processing Görüntü İşleme, imge işleme
image processing görüntü işlem
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
input process giriş süreci
input-output processor giriş-çıkış işlemcisi
instruction processor komut işlemcisi
interactive processing etkileşimli işleme
Interprocess Süreçler Arası
interprocess süreçler arası
irreversible process tersinemez tepkime
iterative processing döngülü işleme
job processing iş kotarımı
Kill (Process) (programı) keserek bitirmek
language processor dil işlemcisi
List Processing Liste İşleme
List Processing Language (LISP) Lisp Dili
machine processing bilgisayarla işleme
macroprocessor makroişlemci
Math Coprocessor Matematik Yardımcı İşlemci
math coprocessor matematik (yardımcı) işlemci(si)
Microprocessor Mikro İşlemci
microprocessor mikroişlemci
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multiprocessing çoklu işlem
Multiprocessing Çok İşlemli (işleme)
Multiprocessor Çok Işlemcili
natural language processing doğal dil işleme
network processor "1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi "
off-site processing Kuruluş dışında işleme
online transaction processing çevrimiçi hareket işleme
optical data processing optik veri işleme
order processing sipariş karşılama
overlap processing örtüşmeli bilgi işleme
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
parallel processing paralel işleme
parallel processor paralel işlemci
periodic process dönemli süreç
peripheral processor Bkz: input-output processor
pipeline processing boruhattında işleme
preempted process işlem üstünlüğü uygulanan süreç
preprocessor önişlemci
preprocessor Önişlemci
process süreç, işlem
process 1) süreç, 2) görev 3) İşleme
process activity veri işlemek
process computer süreç kontrol aletleri
process control süreç denetimi
process control süreç denetim
process control equipment süreç bilgisayarı
process development engineer süreç mühendisi
process instrumentation süreç kontrol aletleri
process interrupt signal süreç kesme işareti
process metric süreç metriği
process model süreç modeli
process reengineering iş sürecinin yeniden yapılanması
process steps süreç adımları
processing işleme, işlem
processing işleme, işlem
processing unit işlem birimi
processor işlemci
processor işlemci
processor architecture işlemci mimarisi
processor unit işlem birimi
random process rasgele süreç
real-time processing gerçek zamanda işleme
remote access data processing Bkz: teleprocessing
remote batch processing uzaktan toptan işleme
remote processing uzakta işleme
reversible process tersinir süreç
running process yürümekte olan süreç
self-similar process özbenzeş süreç
sequential processing ardışık işleme
serial processing dizisel işlem
signal processor işaret işlemcisi
stand-alone processing bağımsız işleme
stochastic process rasgele süreç
switching processor anahtarlama işlemcisi
symbolic processor simge işlemcisi, simgesel işlemci
symmetrical multiprocessing simetrik çok işlemli (veri işlem)
teleprocessing uzişlem
teleprocessing uzaktan işleme
teleprocessing network uzişlem ağı
text processing Metin işleme, yazı işleme
transaction processing hareket işleme
transaction processing system hareket işleme sistemi
vector processing paralel işleme
vector processor vektör işlemci, paralel işlemci
word processing metin işleme, yazı işleme,
word processing sözcük işlem

Toplam 133 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama