kaynak İngilizcesi Nedir, kaynak İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kaynak"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Açık kaynak kodlu yazılım open source software
ayrılabilir (atanabilir) kaynak allocatable resource
ayrılabilir kaynak allocatable resource
başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi source routing
bilgi özkaynakları information resource
çok kaynaklı veri tümleştirme data conflation
devingen kaynak ayırma dynamic resource allocation
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
donanım (kaynaklı) kesilme hardware interrupt
Dış (kaynaklı) kesilme external interrupt
dış kaynaklardan edinme outsourcing
Dışsal, dış kaynaklı, yabancı extraneous
erişimi kısıtlı özkaynak protected resource
fiziksel özkaynak physical resource
Havuz, kaynak gurubu pool
kaynak source
kaynak source
kaynak resource
kaynak adresi source address
kaynak bağlantı, ekleme splice
kaynak belgesi source document
kaynak deyim source statement
kaynak dil source language
kaynak disk source disk
kaynak dizini source directory
kaynak dosya source file
kaynak düğümü source node
kaynak gerilimi spa
kaynak gerilimi source voltage
kaynak koda dönüştürme decompile
kaynak koda dönüştürme, geri derleme, ters-derleme decompile
kaynak kodlaması source coding
kaynak kodu source code
kaynak listesi source listing
kaynak program source program
kaynak program kütüüphanesi source program library
kaynak program modülü source module
kaynak trafiği originating traffic
Kaynak uygulama source application
kaynak verileri source data
kaynakça bibliography
Koruma (kaynaklı) kesilmesi fail-safe interrupt
monokromatik kaynak, çizgi spektrumlu kaynak line source
paylaşılan özkaynaklar shared resources
serbest bırakma (kaynak) deallocate
sistem özkaynak yöneticisi system resource manager
sistem özkaynakları system resources
tek fazlı kaynak single-phase source
Tekbiçimli kaynak adı uniform resource name
Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı uniform resource locator (url)
yankı kaynaklı bozulma echo distortion
özkaynak resource
özkaynak ayırma resource allocation
özkaynak paylaşımı resource sharing
özkaynak yöneticisi resource manager
özkaynakların en iyi dağıtımı optimal resource allocation
şebeke özkaynakları, ağ özkaynakları network resources

Toplam 57 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama