kablo İngilizcesi Nedir, kablo İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kablo"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"kablo sonlandırıcısı; sonlandırıcı program " terminator
1) çiftli, ikili 2) ikitelli (kablo) pair
ana kablo trunk cable(ESCON)
anahtarlı uzatma kablosu power strip
ara kablo, bağlantı kablosu patch cord
arabağlantı kablosu interconnection cable
atlama kablosu jumper
bükümlü telli kablo twisted-pair cable
çifte kablo dual cable
çok damarlı kablo multicore cable
Çok İletkenli Kablo Multiconductor Cable
Çok İletkenli Kablo Multiple Conductor Cable
dağıtım başı (kablo) network head
dağıtım kablosu distribution cable
dengeli çiftli kablo balanced-pair cable
dikey bina kablosu vertical cable
ekranlı seri kablo, kılıflı seri kablo shielded serial cable
elektrik kablolu yerel ağ AC LAN
enerji kablosu power cable
enerji kablosunda yerel ağ power line local area network
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
Eş-eksenel kablo coaxial cable
fiber optik kablo, optik lif kablosu fiber optic cable
fişli kablo başlığı plug-in termination
güç kablosu power cord
havadan giden kabl havai kablo aerial cable
ikizeksenli kablo twinaxial conductor
Internete kablolu erişim Internet cable access
kablo cord
Kablo cable
kablo cable
kablo ağı wiring network
kablo bağlantıları wiring
kablo başı headend unit
kablo başı girişi headend port
kablo borusu conduit
kablo ekranı koruyucusu shield voltage limiter
kablo kanalı raceway
kablo oluğu wire channel
kablo teli strand
kablolama şeması wiring diagram
kablonun kılıfı shield of a cable
kabloya gizli saplama wiretap
saplama kablo drop cable
saplama kablo stub cable
saplama kablo stub cable
Tak-çevir (kablo ucu) bnc
telsiz kablo wireless cable
topraklama kablosu grounding cable
uzatma kablosu extension cable
uzatma kablosu extension cord
Yalıtılmış Kablo Insulated Cable
yalıtılmış kablo insulated cable
yapısal kablolama structured cabling
yassı kablo flat cable
Yatay (Kat İçi) Kablolar Horizontal Cabling
yerel dağıtım kablosu local distribution cable
yerleşke kabloları premises wiring
zırh (kablo) Armour
zırhlı kablo armoured cable
şerit kablo ribbon cable

Toplam 61 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama