iletim İngilizcesi Nedir, iletim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "iletim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
analog iletim analog transmission
başla-dur iletim start-stop transmission
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
çaprazlanmış iletim hattı transposed transmission line
çift yönlü iletim duplex transmission
Çok atlamalı iletim multihop transmission
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
eşzamanlı iletim synchronous transmission
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
görev dağıtımı, görev iletimi dispatch
Hat (iletim) hızı line speed
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
ikili eşzamanlı iletim binary synchronous transmission
iletim transmission
iletim akış kontrolü transmit flow control
iletim arayüzü transmission interface
iletim bandı transmission band
iletim başlığı transmission header
iletim çerçevesi transmission frame
iletim gücünün sönümü drop-out
iletim hattı transmission line
iletim hizmeti transmission service
iletim hızı speed of transmission
iletim hızı transmission speed
iletim kontrol karakteri transmission control character
iletim niteliği quality of transmission
iletim olanakları, iletim kurulumu transmission facility
iletim ortamları transmission media
Iletim protokolü, iletim protokolü transmission protocol
iletim sonu karakteri end-of-transmission character (eot)
iletim yitimi, iletim kaybı transmission loss
Iletim yolu (veri iletim) bus
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
iletim öbeği transmission block
iletim öbek sonu karakteri end-of-transmission block character (etb)
Iletim, gönderim transmission
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
Modem uyarlama (seri iletim) kartı Modem Adapter
noktadan noktaya iletim point-to-point transmission
oturumun iletim temposu session-level pacing
paket anahtarlama (ile iletim) packet switching
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel veri iletimi parallel data transmission
parçalı paralel iletim multistreaming
posta iletim protokolü (Internet) pop (post office protocol)
sayısal iletim digital transmission
seri iletim, dizisel iletim serial transmission
seri veri iletimi serial data transmission
ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
SONET üzerinden paket iletimi packet over SONET
tek telli iletim hattı single-wire transmission-line
tek yan bantlı iletim single-user (operating) system
tek yan bantlı iletim single-sided transmission
tek yönde iletim unidirectional transmission
tek yönlü iletim simplex transmission
telli iletim wire communication
telsiz iletim wireless communication
toplu iletim batched communication
toptan iletim, toplu iletim bulk transmission
uydu-yer iletimi downlink transmission
var-yok iletim on-off keying
var-yok iletim on-off transmission
veri (iletim) bağı data link
veri iletim data transmission
Veri iletim hattı, iletişim hattı pipe
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletim kontrolü transmission control
veri iletim sistemi data transmission system
veri iletimi data transmission
vurum iletim sonu işareti end-of-pulsing signal
yan bant iletimi sideband transmission
Yarı Çift Yönlü (veri iletim) Half Duplex (Communication)
yeniden iletim retransmission

Toplam 80 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama