grafik İngilizcesi Nedir, grafik İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "grafik"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"Ağırlık; kalınlık (grafik)" weight
"sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş " presentation graphics
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
çizelge, grafik chart
çizgi grafik line chart
Çizgisel, çizisel, çizimsel, gösterimsel, grafik Graphical
Çizi, çizisel grafik Graphic
Çok Renkli Grafik uyarlayıcı Multi-Color Graphics Adapter (Mcga)
çubuklu grafik bar graph
dairesel grafik circle chart
geliştirilmiş grafik kartı enhanced graphic adapter
grafik Graphics
Grafik (belirtim) dili graphics language
grafik bellek graphics memory
grafik bilgisayar graphics station
grafik çizim motoru graphics engine
Grafik değişim biçemi Graphics Interchange Format (GIF)
grafik denkleştirici graphic equalizer
Grafik görüntü ekran graphic display device
grafik gösterim graphical representation
grafik hata ayıklayıcı graphical debugger
grafik hızlandırıcı graphics accelerator
grafik işlemci display processor
grafik işlemci graphics processor
grafik işlev graphics function
grafik kartı, video kartı video card
grafik kitaplığı graphics library
grafik model graphical model
grafik simge graphic symbol
grafik tablet graphic tablet
grafik uçbirim graphic terminal
grafik uçbirim graphics terminal
grafik yardımcı işlemcisi graphics coprocessor
grafik yazıcı graphics printer
grafik yazılımı graphics software
grafik öğe graphic entity
grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi display element
hareketli grafik sprite graphics
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
hızlandırılmış grafik çıkış accelerated graphic port (AGP)
Kullanıcı grafik arayüzü graphical user interface (GUI)
noktalı çizim, benekli grafik dot graphics
pasif grafik passive graphics
pasta grafik pie chart
pasta grafik sector diagram
profesyonel grafik adaptörü professional graphis adapter (pga)
renkli grafik color graphics
Renkli Grafik Bağdaştırıcı color graphics adapter
taramalı grafik raster graphics
vektörel grafik vector graphics
vektörel grafikli imge vector graphic image
Video Grafik Bağdaştırıcı Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi Video Graphics Array
video kipi, grafik kipi video mode
Yardımcı Grafik... Overlay Chart
yöneysel grafik vector graphic

Toplam 57 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama