global Türkçesi Nedir, global Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "global"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
global her yerde, global, evrensel
global genel
global character Hepsine-uyar karakter
Global Connectivity Küresel Bağlanırlık
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
global name evrensel ad
Global Network Küresel Ağ
global operation Genel işlem
global positioning system küresel konum sistemi
Global Positioning system Küresel Konumlama sistemi
Global Roaming Küresel Dolaşım
global search her yerde arama
global variable evrensel değişken

Toplam 13 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama