forward Türkçesi Nedir, forward Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "forward"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
fast forward hızlı ileri alma
forward ileri(ye)
forward iletmek
forward 1) ileri yöne iletmek, 2) ileri, ileriye
forward chaining ileri yöne zincirleme
forward channel veriş kanalı, ileri yönde kanal
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltimi
forward inference veri güdümlü çıkarım
forward link ileri bağlantı
forward path ileri yol
forward recovery ileri yönde kurtarma
forward shift operator ileri (öne) kaydırma işleci
forward signaling ileri yönde imleşim
forward supervision ileri yönde gözetim
message forwarding mesajı yeniden yönlendirme
scan forward hızlı ileri arama
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması

Toplam 18 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama