div Türkçesi Nedir, div Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "div"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
code division multiple-access (cdma) kod bölüşümlü çok erişimli
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
diverge ıraksamak
divergence 1) ıraksay, 2) ıraksaklık
diversity 1) çeşitleme, 2) farklılık
divide Bölmek
divide bölmek
dividend bölünen
dividend bölünen
divider Bölen
division bölme işlemi
division bölüm
division bölüm(matematik)
division bölme, bölüm, bölme
division line (re: fractions) kesir çizgisi
division mark bölüm imi
divisor bölen
divisor Bölen
dual diversity çifte çeşitleme
frequency diversity frekans çeşitlemesi
frequency divider frekans bölücü
frequency division multiple access frekans bölüşümlü çok erişimli
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
Greatest Common Divisor (gcd) En Büyük Ortak Bölen
Identification Division (Cobol) Tanıtım Bölümü
point of divergence ıraksaklık noktası
procedure division (cobol) işlem bölümü (Cobol dili)
scale division ölçek bölümü
software diversity yazılım çeşitlemesi
space diversity uzam çeşitlemesi
space division uzam bölüşümü, uzam bölmeli
space division multiple-access uzam bölüşümlü çok erişimli
space division switching uzam bölüşümlü anahtarlama
time-division Zaman bölüşümü, zaman bölümü
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-division switch zaman bölüşümlü santral, zaman bölmeli santral
transmit diversity gönderme çeşitlemesi
voltage divider gerilim bölücü
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama

Toplam 39 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama