distribute Türkçesi Nedir, distribute Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "distribute"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
distribute Dağıtmak
distribute dağıtmak
distributed dağıtımlı
distributed 1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık
distributed aplication Dağıtık uygulama
distributed architecture Dağıtık mimari
distributed circuit dağıtılmış öğeli devre
distributed control system dağıtımlı kontrol sistemi
distributed data dağıtılmış veriler
distributed data base dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed database dağıtılmış veri tabanı
distributed element dağıtılmış öğe
distributed file system dağıtık dosya sistemi
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distributed intelligence dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka
distributed multimedia dağıtılmış çoğulortam
distributed network dağıtık ağ
distributed parameter system dağılmış parametreli sistem
distributed polling dağıtılmış yoklama
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
distributed system dağıtık system
distributed system dağıtımlı sistem
distributed target dağınık hedef
fiber distributed data interface (FDDI) Dağıtık lif veri arayüzü
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme

Toplam 29 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama