distortion Türkçesi Nedir, distortion Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "distortion"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
amplifier distortion yükselteç bozulması
delay distortion gecikme bozulması
distortion çarpıklık
distortion çarpıklık, bozulma
distortion factor bozulum oranı
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
echo distortion yankı kaynaklı bozulma
Geometric Distortion Geometrik Bozulum
harmonic distortion harmonik bozulma
noise distortion gürültü bozulumu
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
phase distortion faz bozulması, evre bozulması
pulse distortion vurum bozulumu
signal distortion işaretin bozulması
spot distortion benek bozulması
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu

Toplam 18 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama