device Türkçesi Nedir, device Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "device"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute device salt aygıt
charge-coupled device (ccd) yük-bağlaşık aygıt
device "1) Aygıt; 2) çevre birimi"
device aygıt
device address çevre birimi adresi
device configuration çevre birimleri düzenleşimi
device control character aygıt kontrol karakteri
device dependent aygıta bağımlı
device driver aygıt sürücü
device driver aygıt sürücüsü
device driver aygıt sürücüsü
device font çevre birimi fontu
device handler Bkz: device driver
device independent aygıttan bağımsız
device independent aygıttan bağımsız
device monitor Aygıt gözleyici
device token aygıt simgesi
digital device sayısal aygıt
direct access storage device doğrudan erişimli saklama aygıtı
display device görümlük, görüm aygıtı, ekran
dummy device doldurma aygıt, işlevsiz aygıt
dummy device kukla aygıt
electromechanical device elektromekanik aygıt
graphic display device Grafik görüntü ekran
graphics device Bkz: graphic processor
Hot Pluggable (Device) Çalışırken takçıkar (Aygıtı)
input device giriş aygıtı
input device giriş birimi
limiting device gerilim sınırlayıcı
multiplexed device çoğullamalı aygıt
output device çıkış aygıtı
output device çıkış aygıtı
parallel device paralel aygıt
port sharing device iskele genişletici
raster display device taramalı ekran
read-out device karakter tabanlı ekran
remote device uzaktaki aygıt
sample-and-hold device örnekle-tut devresi
scanning device tarama aygıtı
SCSI device SCSI aygıtı
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
serial device seri çevre birimi, dizisel çevre birimi
serial device dizisel aygıt
shared device paylaşımlı aygıt
smart device akıllı aygıt
solid-state device katıhal aygıtı
star-connected device yıldız-bağlantılı devre
storage device saklama aygıtı
storage device saklama aygıtı
Tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
virtual device sanal aygıt
wireless device telsiz uçbirim

Toplam 52 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama