devşirim, permütasyon İngilizcesi Nedir, devşirim, permütasyon İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "devşirim, permütasyon"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Aradığınız devşirim, permütasyon , terim veritabanımızda bulunamamıştır
Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama