database Türkçesi Nedir, database Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "database"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Database veri tabanı
database veritabanı
database (DB) veri tabanı
database administrator veritabanı yöneticisi
database administrator veritabanı yönetmeni
database analyst veritabanı uzmanı
database creation veritabanı yaratılması
database design veritabanı tasarımı
database driver veritabanı erişim programı
database engine veritabanı motoru
database file veritabanı dosyası
database integrity veritabanı bütünlüğü
database integrity veritabanı bütünlüğü
database key veritabanı anahtarı
database language veritabanı dili
database machine veritabanı bilgisayarı
database management veritabanı yönetimi
database management system veri tabanı yönetim sistemi
database management system(DSMS) veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
database manager Bkz: database management system
database operator veritabanı işletmeni
database organization veritabanı örgütlenmesi
database server veritabanı sunucu bilgisayarı
Database synchronization veritabanı uyumlanması
database utility veritabanı destek programı
decisional database karar veri tabanı
directory database (telefon) rehber veritabanı
distributed database dağıtılmış veri tabanı
expert database uzman veri tabanı
hierarchical database sıradüzensel veritabanı
host database ana bilgisayar veritabanı
informational database bilgilendirici veri tabanı
intelligent database akıllı veritabanı
network database ağ veritabanı
object database nesne veritabanı
object-oriented database nesneye yönelik veritabanı
parallel database paralel veritabanı
physical database fiziksel veritabanı
relational database ilişkisel veritabanı
relational database ilişkisel veritabanı
remote database access uzaktan veritabanına erişim

Toplam 41 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama