birim İngilizcesi Nedir, birim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "birim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Aygıt; 2) çevre birimi" device
"1- çevresel, çevreya ait; 2-çevre birimi" peripheral
"alıcı uçbirim; alıcı ana sistem" receiving host
"Birim (yol, zaman) bedeli; uzun mesafe, şehirlerarası" toll
"Birim; aygıt" unit
(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim volume
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1-Konu,sorun, 2-Süreli Yayın birimi Issue
ağ çevre birimleri network peripherals
adımlı kontrol birimi step controller
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
altbirim subunit
ana işlem birimi central processing unit
ana işlem birimi, merkezi işlem birimi central processing unit
ana kontrol birimi main control unit
arabirim interface
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
bağımlı uçbirim tributary station
bağımlı uçbirim slave station
bellek kontrol birimi memory controller
Bellek Yönetim Birimi Memory Management Unit (Mmu)
bellek yönetim birimi memory management unit
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
birim unit
birim module
birim çember unit circle
birim dizgi unit string
birim dürtü unit impulse
birim dürtü, Dirac dürtüsü unit pulse
birim etiketi volume label
birim vektör unit vector
birim öğe identity element
Birim, Modül Module
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birimcil matris unitary matrix
birimdik küme, birim dikey küme orthonormal set
birimdik vektör orthonormal vector
Birimlere Ayrıştırma Modularization
birimlere ayrıştırma modular decomposition
birimsel modular
birimsel programlama modular programming
birimsel programlama modular programming
Birimsel, bölümsel Modular
çağrışımsal saklama (birimleri) associative storage
çalıştırma birimi run-time module
çevirmeli uçbirim dial-up terminal
çevre (donatımı) denetim birimi peripheral control unit
çevre birimi peripheral unit
çevre birimi adresi device address
çevre birimi fontu device font
çevre birimleri bağlantı kartı, pcy peripheral component interconnect (pci)
çevre birimleri düzenleşimi device configuration
çevrebirimi, çevresel peripheral
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
çıkış uçbirimi output terminal
disk birimi disk unit
disk birimi disk volume
disk denetleyici, disk denetim birimi Disk controller
disk sürücü birim disk drive
Disk üzerinden çevre birimi işletimi Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL)
dizisel arabirim Serial interface
dış saklama birimi external storage
Eklenti birim add-on unit
ekranlı uçbirim screen terminal
eşler arası, denkler arası, uçbirimden uçbirime peer-to-peer
giriş birimi input device
giriş birimi input unit
giriş uçbirimi input terminal
giriş-çıkış kontrol birimi input-output controller
grafik uçbirim graphics terminal
grafik uçbirim graphic terminal
görüntü (birimi) belleği display memory
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) işistasyonu display station
görüntü (birimi) kartı display card
görüntü (birimi) sürücüsü display adaptor
görüntü (birimi) sürücüsü display driver
görüntü birimi display monitor
görüntü birimi display (unit)
görüntü birimi monitor
Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim display station
hizmet veri birimi service data unit
işlem birimi processing unit
işlem birimi processor unit
işletmen uçbirimi console
işlevsel birim functional module
işlevsel birim functional module
işlevsel birim functional unit
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kartuş teyp birimi cartridge tape unit
kayan nokta işlem birimi floating-point unit (fpu)
Komut İşletim Birimi Instruction Execution Unit
Kullanıcı arabirimi UI(User Interface)
kullanıcı arabirimi user interface
kutucuk teyp birimi cartridge tape unit
manyetik kart birimi tape deck
mikro kontrol birimi microcontroller
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
Ortam bağlantı birimi medium attachment unit
paket uçbirimi packet terminal
paket uçbirimi packet-mode terminal
para birimi currency
para birimi simgesi currency symbol
programlanamayan uçbirim nonprogrammable terminal
programlanmaz uçbirim dumb terminal
programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim dumb terminal
programlanır uçbirim programmable terminal
programlanır uçbirim intelligent terminal
protokolün veri birimi protocol data unit
salt alış uçbirimi receive-only terminal
sanal çevre birimi virtual peripheral
sanal disk birimi virtual drive
sanal uçbirim virtual terminal
sanal uçbirim protokolü virtual terminal protocol
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
seri çevre birimi, dizisel çevre birimi serial device
sorgulama uçbirimi inquiry station
sınama birimi, test birimi test unit
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı scanning pitch
telsiz uçbirim wireless device
telsiz veri toplama uçbirimi radio data terminal
uçbirim terminal
uçbirim bileşeni terminal component
uçbirim çoğullayıcısı terminal multiplexer
uçbirim gezingenliği terminal mobility
uçbirim grubu terminal cluster
uçbirim kullanıcısı terminal user
uçbirim sunucusu, terminal sunucusu terminal server
uçbirim uyarlayıcısı terminal adapter
uçbirim öykünmesi terminal emulation
uçbirim öykünümü terminal emulation
uçbirim, terminal, bağlantı ucu, uç terminal
uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim peer-to-peer communication
uçbirimin işi terminal job
uzak uçbirim remote terminal
veri birimi, veri öğesi data item
veri giriş uçbirimi data input station
veri saklama birimi data storage unit
veri toplama uçbirimi data acquisition terminal
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri uçbirim donatımı, DTE data terminal equipment
veri uçbirimi data terminal
veri uyarlama birimi data adapter unit
video uçbirim, görümlük uçbirim video terminal
video uçbirimi video display terminal
Windows uçbirimi Windows terminal
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
yerleşim birimi allocation unit
İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim fixed-function terminal
ölçü birimi Unit of measurement
ölçüm birimin simgesi symbol of a unit of measurement
ölçüm birimleri sistemi system of units of measurement
özgül uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim dedicated terminal
özgülenebilir (atanabilir) birim allocation unit

Toplam 158 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama