bilgisayar İngilizcesi Nedir, bilgisayar İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bilgisayar"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
Ağ Geçit Bilgisayarı Gateway Host
ağa (yapılı) bilgisayar network computer
ana bilgisayar arayüzü host interface
ana bilgisayar dili host language
ana bilgisayar düğümü host node
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana bilgisayar veritabanı host database
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
ana bilgisayarda yürütülen program host application program
anabilgisayar mainframe
Anaçatı bilgisayar Mainframe
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
ardışık bilgisayar sequential computer
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
avuç içi (bilgisayar) palmtop
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
bilgisayar computer
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayar arayüzü machine interface
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar donanım hatası machine error
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgisayar türünden bağımsız Machine-independent
bilgisayar türüne bağımlı machine-dependent
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bilgisayarla işleme machine processing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayarın çökmesi system crash
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı hand-held computer
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
defter bilgisayar notebook computer
Dizüstü Bilgisayar Laptop Computer
dizüstü bilgisayar laptop computer
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
Ev Bilgisayarı Home Computer
eşanlı bilgisayar, simultaneous computer
eşzamanlı bilgisayar synchronous computer
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
Genel Amaçlı Bilgisayar General Purpose Computer
giysi bilgisayar wearable computer
grafik bilgisayar graphics station
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
gözcü bilgisayar monitor station
hedef bilgisayar target computer
hedef bilgisayar target machine
hedef bilgisayar, hedef santral destination station
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
insan ve bilgisayar benzetimi human-machine simulation
Internet bilgisayarı Internet computer
kalemli bilgisayar pen computer
Karma Bilgisayar Hybrid Computer
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
kişisel bilgisayar personal computer
kişisel bilgisayar personal computer (pc)
Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar reduced instruction set computer (RISC)
kullanıma özel bilgisayar dedicated computer
köle bilgisayar, bağımlı bilgisayar slave computer
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
masaüstü bilgisayar desktop computer
Mikro Bilgisayar Microcomputer
mikrobilgisayar microcomputer
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
Minibilgisayar Minicomputer
minibilgisayar minicomputer
paralel bilgisayar parallel computer
pc-uyumlu, kişisel bilgisayar uyumlu pc-compatible
sabit komutlu bilgisayar fixed-instruction computer
sağlamlaştırılmış bilgisayar ruggedized computer
sayısal bilgisayar digital computer
seri bilgisayar serial computer
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
Sunucu Bilgisayar Host Computer
süreç bilgisayarı process control equipment
taşınır bilgisayar portable computer
taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar portable computer
tek adımlı bilgisayar scalar computer
tek kartlı bilgisayar single-board computer
tek kartlı bilgisayar single board computer
tek parça bilgisayar compact computer
tek yongalı bilgisayar single chip computer
türdeş bilgisayarlar ağı homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı heterogeneous computer network
uydu bilgisayar satellite computer
uzak bilgisayar sistemi remote computer system
vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar vector computer
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
virüsten bağışık bilgisayar virus-proof computer
Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu arcade game
yerel hizmet bilgisayarı local host
yerleşik bilgisayar, tümleşik bilgisayar on-board computer
İleti sunucu bilgisayar mail server
yoğun hesaplayıcı (güçlü bilgisayar) number cruncher
yürütücü bilgisayar object computer
yöngüdüm bilgisayarı navigation computer
önceki sürümlü (yazılım), eski model (bilgisayar) down-level
önyükleme, başlatma (bilgisayar), açılış boot
özel amaçlı bilgisayar special-purpose computer
özuyumlu bilgisayar self adopting computer
şef bilgisayar master computer

Toplam 124 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama