bilgi İngilizcesi Nedir, bilgi İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bilgi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"bilgi trafiği; veri trafiği " information traffic
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
Ağ Geçit Bilgisayarı Gateway Host
ağ merkezli bilgi işlem network-centric computing
ağa (yapılı) bilgisayar network computer
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
ana bilgisayar arayüzü host interface
ana bilgisayar dili host language
ana bilgisayar düğümü host node
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana bilgisayar veritabanı host database
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
ana bilgisayarda yürütülen program host application program
anabilgisayar mainframe
Anaçatı bilgisayar Mainframe
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
anında bilgilendirilme immediate notification
ardışık bilgisayar sequential computer
artbilgi trailer
artık bilgi redundant information
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
avuç içi (bilgisayar) palmtop
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
başlık bilgisi header information
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bilgi info
Bilgi Information
bilgi information
bilgi ağı information network
bilgi aktarımı information transfer
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu Information Highway
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi çağı information age
bilgi çözümleme merkezi information analysis center
bilgi edinme knowledge acquisition
bilgi ekonomisi information economy
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
bilgi güvenliği information security
bilgi gösterimi knowledge representation
bilgi haritası knowledge mapping
bilgi havuzu information repository
bilgi hizmeti information service
bilgi içeriği information content
bilgi için carbon copy
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi iletisi information message
bilgi isteği request for information
bilgi istek mesajı request message
bilgi işlem data processing
bilgi işlem merkezi data processing center
bilgi işlem noktası, site site
bilgi işleme sistemi information processing system
bilgi kaynağı information source
bilgi merkezi information center
bilgi mühendisi knowledge engineer
bilgi patlaması information explosion
bilgi sistemi denetçisi information systems auditor
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
Bilgi sunum ucu, bilgi büfesi Kiosk
bilgi sözcüğü, veri sözcüğü information word
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi tabanı knowledge base
bilgi teknolojileri information technologies
bilgi terminali information station
bilgi toplumu knowledge-based society
bilgi toplumu information society
bilgi tümleştirme information fusion
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgi yoksulları information have nots
bilgi yönetim sistemi knowledge management system
bilgi yönetimi information management
Bilgi İşlem Merkezi Information Processing Center
bilgi zenginleri information haves
bilgi özkaynakları information resource
bilgilendirici veri tabanı informational database
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
bilginin ekranda akması, akıtılması scroll
bilginin yaşam çevrimi information life cycle
bilgisayar computer
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayar arayüzü machine interface
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar donanım hatası machine error
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgisayar türünden bağımsız Machine-independent
bilgisayar türüne bağımlı machine-dependent
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bilgisayarla işleme machine processing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayarın çökmesi system crash
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
bulanık bilgi fuzzy reasoning
cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı hand-held computer
çevrimiçi bilgi online information
çevrimiçi bilgi sistemi online information system
coğrafi bilgi sistemi geographic information system (GIS)
Coğrafi bilgi sistemi Geographical information System
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
defter bilgisayar notebook computer
dil bilgisi grammar
Dizüstü Bilgisayar Laptop Computer
dizüstü bilgisayar laptop computer
durum bilgili stateful
durum bilgisiz stateless
elektronik bilgi işlem electronic data processing (edp)
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
Ev Bilgisayarı Home Computer
eve yönelik bilgi hizmetleri home information services
eşanlı bilgisayar, simultaneous computer
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
eşzamanlı bilgisayar synchronous computer
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
Genel Amaçlı Bilgisayar General Purpose Computer
geniş alan bilgi sunucuları wide area information servers (waıs)
gerçek zamanlı bilgi işleme real-time computing
giysi bilgisayar wearable computer
grafik bilgisayar graphics station
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
gözcü bilgisayar monitor station
hazır bilgi literal
hedef bilgisayar target computer
hedef bilgisayar target machine
hedef bilgisayar, hedef santral destination station
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
imleşim bilgisi signaling information
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
insan ve bilgisayar benzetimi human-machine simulation
Internet bilgisayarı Internet computer
istemde bulunmak, bilgi istemi prompt
istenen durum bilgisi solicited status
kalemli bilgisayar pen computer
Karma Bilgisayar Hybrid Computer
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
kişisel bilgi işlem personal computing
kişisel bilgisayar personal computer
kişisel bilgisayar personal computer (pc)
Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar reduced instruction set computer (RISC)
kullanıma özel bilgisayar dedicated computer
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
köle bilgisayar, bağımlı bilgisayar slave computer
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
masaüstü bilgisayar desktop computer
MIDI dosyası (ses bilgileri dosyası) MIDI file
Mikro Bilgisayar Microcomputer
mikrobilgisayar microcomputer
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
minibilgisayar minicomputer
Minibilgisayar Minicomputer
ortak bilgi miktarı joint information content
paralel bilgisayar parallel computer
pc-uyumlu, kişisel bilgisayar uyumlu pc-compatible
sabit komutlu bilgisayar fixed-instruction computer
sağlamlaştırılmış bilgisayar ruggedized computer
sayısal bilgi saklama digital information storage
sayısal bilgisayar digital computer
seri bilgisayar serial computer
sistemden bilgi isteği system prompt
Sorgu, sorgulama, bilgi isteği query
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
Sunucu Bilgisayar Host Computer
süreç bilgisayarı process control equipment
Sözel (anlatımsal) bilgi narrative information
tam olmayan, bulanık bilgi fuzzy information
taşınır bilgisayar portable computer
taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar portable computer
tek adımlı bilgisayar scalar computer
tek kartlı bilgisayar single board computer
tek kartlı bilgisayar single-board computer
tek parça bilgisayar compact computer
tek yongalı bilgisayar single chip computer
Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme Mobile Computing
ticari bilgi işleme commercial data processing
ticari bilgi işleme transactional computing
türdeş bilgisayarlar ağı homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı heterogeneous computer network
türetilmiş bilgi derived information
uydu bilgisayar satellite computer
uzak bilgisayar sistemi remote computer system
vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar vector computer
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
virüsten bağışık bilgisayar virus-proof computer
Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu arcade game
yapabilme bilgisi know-how
Yapabilme Bilgisi, bil-yap, yapabilme yetisi Know-How
yerel hizmet bilgisayarı local host
yerleşik bilgisayar, tümleşik bilgisayar on-board computer
İleti sunucu bilgisayar mail server
yoğun hesaplayıcı (güçlü bilgisayar) number cruncher
yordam bilgisi procedural knowledge
yürütücü bilgisayar object computer
yönetsel bilgi işlem administrative data processing
yöngüdüm bilgisayarı navigation computer
zamanlama bilgisi timing information
zorunlu bilgi alanı mandatory entry field
Ölçüm Bilgisi Metrology
önceki sürümlü (yazılım), eski model (bilgisayar) down-level
önyükleme, başlatma (bilgisayar), açılış boot
örtüşmeli bilgi işleme overlap processing
özel amaçlı bilgisayar special-purpose computer
özuyumlu bilgisayar self adopting computer
şef bilgisayar master computer

Toplam 232 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama