bellek İngilizcesi Nedir, bellek İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bellek"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"bellek kartı; kartlı bellek " memory card
(1) depolama, (2) bellek storage
1) bölge, 2) bellek bölgesi region
1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) Associative
adanmış bellek committed memory
adreslenir bellek addressable memory
ana bellek main memory
ana bellek main storage
ana bellek primary memory
ana bellek main storage
arabellek buffer
arabellek buffer
arabellekli ağ buffered network
ardışık bellek sequential memory
ardışık erişimli bellek sequential access memory
ayrılmış (atanmış) bellek allocated memory
bellek memory
Bellek Memory
Bellek Adres Yazmacı Memory Address Register
bellek alanını serbest bırakma memory deallocation
bellek atama storage area
bellek atama, belleğe yerleştirme storage allocation
bellek bant genişliği memory bandwidth
bellek boyu memory size
bellek boşluğu slack space
bellek büyütme kartı memory expansion board
bellek bölüntüleme memory partitioning
bellek bölüntüleme partitioning
bellek çevrimi memory cycle
bellek dökümü memory dump
Bellek Erişimi Memory Access
bellek gözesi memory cell
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
Bellek Haritası Memory Map
bellek havuzu storage pool
bellek kartı memory board
bellek kontrol birimi memory controller
bellek korunumu memory protection
bellek matrisi memory array
bellek modeli memory model
bellek modülü memory module
bellek parçalanması storage fragmentation
bellek sayfası memory page
Bellek serpiştirimi Memory Interleaving
bellek sığası memory capacity
bellek sığası storage capacity
bellek sığası, birikim sığası storage size
bellek veriyolu memory bus
Bellek Veriyolu Memory Bus
bellek yapısı storage structure
bellek yeri memory location
Bellek yerleşim haritası memory map
Bellek Yerleşimi Memory Layout
bellek yoğun işlemler memory-intensive operations
bellek yongası memory chip
bellek yuvası memory bank
bellek yığını heap
bellek yönetim birimi memory management unit
Bellek Yönetim Birimi Memory Management Unit (Mmu)
bellek yönetim programı memory management program
Bellek Yönetimi Memory Management
Bellekte Yerleşik Memory-Resident
bellekte yerleşik memory-resident
bellekte yerleşik program memory-resident program
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek write-once-read-many (worm)
birincil bellek, ana bellek primary storage
boş bellek free memory
çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek associative memory
çakar bellek flash memory
çekirdek (bellek) core
çerçeve arabellek frame buffer
çift erişimli bellek dual port memory
çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu) Double-word
çok bellek kullanan memory-consuming
Çok Kapılı Bellek Multiport Memory
depolama, bellek storage
devingen bellek ayırma dynamic storage allocation
dinamik arabellekte saklama dynamic buffering
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
disk bellek disk memory
disk bellek, teker bellek disk storage
doğrudan bellek aktarımı direct memory transfer
doğrudan bellek erişim direct memory access (dma)
doğrudan bellek erişimi direct memory access (DMA)
dos (bellek) genişleticisi dos extender
düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek flat memory
dış bellek, ikincil bellek external memory
dış bellek, ikincil bellek external storage
dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek secondary storage
ek (genişletilmiş) bellek extended memory
elektrostatik bellek electrostatic storage
fiziksel bellek physical memory
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
Geçmeli (Bellek), Interleaved
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş bellek expanded memory
gerçek bellek real memory
grafik bellek graphics memory
Gölge bellek shadow memory
hızlı bellek high-speed memory
iç bellek internal storage
iç bellek, tümleşik bellek built-in memory
iç önbellek internal cache
Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama dynamic memory allocation
kabarcık bellek bubble memory
kabarcık bellek bubble memory
kabarcık bellek kartı bubble board
Kalıcı bellek persistent storage
kalıcı bellek permanent memory
korumalı bellek protected memory
korunmuş bellek yeri protected location
kısa soluklu bellek short-term memory
manyetik bellek magnetic storage
matris bellek matrix storage
müsvedde bellek scratchpad memory
paylaşımlı bellek shared memory
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory (prom)
RAM kartı, rasgele erişimli bellek kartı RAM card
rasgele erişimli bellek random-access memory(RAM)
rasgele erişimli bellek random-access memory
ROM kartı, salt oku bellekli kart ROM card
sabit bellek tahsisi static allocation
Salt Okunur Bellek Read Only Memory
sanal bellek virtual memory
sanal bellek virtual storage
sanal bellek virtual memory
sayfalanmayan bellek nonpaged memory
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
sayfalı bellek paged memory
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayısal bellekli osiloskop digital storage oscilloscope
silinebilir bellek erasable storage
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
statik arabellek static buffer
statik bellek static storage
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory (SRAM)
uçucu bellek volatile storage
uçucu olmayan bellek nonvolatile memory
uzatılmış bellek extended memory
uzun soluklu bellek long-term memory
yalın arabellek yöntemi simple buffering
yardımcı bellek auxiliary storage
yardımcı bellek, ikincil bellek auxiliary memory
yarıiletken bellek semiconductor memory
yarıiletken bellek solid-state memory
yazmaç bellek register memory
Yerel (ana bellekte) sıralama internal sort
yerel bellek local memory
yetersiz bellek out-of-memory
yongayla tümleşik bellek on-chip memory
yığın bellek bulk storage
yığın bellek bulk storage
yığın bellek mass storage
Yığınsal (geniş, büyük) Bellek Mass Storage
yığıtsal bellek pushdown storage
İşletim içi bellek atama dynamic storage allocation
ön arabellek cache buffer
önbellek memory cache
önbellek cache
önbellek, hızlı bellek cache

Toplam 164 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama