analog Türkçesi Nedir, analog Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "analog"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
analog örneksel
analog channel örneksel kanal, analog kanal
analog circuit örneksel devre
analog computer analog bilgisayar, örneksel bilgisayar
analog data örneksel veri
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog input analog giriş
analog input data analog giriş verileri
analog monitor analog görüntüleyici, analog ekran
analog plotter analog çizici
analog representation analog gösterim
analog transmission analog iletim
analog video analog video
analog-to-digital converter (adc) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog/digital (a/d) örneksel/sayısal, örnekselden sayısala
analogy örnekseme
analogy örnekseme, benzerleme
digital-analog (d/a) sayısal/örneksel, sayısaldan örneksele
digital-analog converter sayısal örneksel dönüştürücü
digital-to-analog converter sayısal analog çevirici
digital-to-analog transducer sayısal-analog dönüştürücü

Toplam 22 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama