Logical Türkçesi Nedir, Logical Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Logical"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Logical Mantıksal
logical cohesion mantıksal uyum
Logical Comparison Mantıksal Karşılaştırma
Logical Connective Bkz: Logical Operator
logical constant mantıksal sabit
logical data model mantıksal veri modeli
logical data structure mantıksal veri yapısı
logical difference mantıksal fark
logical error mantıksal hata
Logical Expression Mantıksal ifade
Logical Link Control (llc) Mantıksal Bağ Kontrolü
logical multiply birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım
Logical Operator Mantıksal İşleç (ve, veya, değil vb)
Logical Record Mantıksal (görüntü) Tutanak
Logical Shift Mantıksal Kaydırma
Logical Sum Mantıksal Toplam
Logical Variable Mantıksal Değişken

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama