Logic Türkçesi Nedir, Logic Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Logic"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
arithmetic logic unit (alu) aritmetik-mantık birimi
digital logic sayısal mantık
first-order logic Bkz: predicate logic
formal logic biçimsel mantık
fuzzy logic bulanık mantık
Hardwired Logic Donanımla bütünleşik (bağlantılı) mantık
Logic Mantık
logic mantık
logic board mantıksal çevrim kartı
Logic Circuit Mantık Devresi
Logic Design Mantık (devre) Tasarımı
Logic Diagram Mantık Çizeneği
Logic Gate Mantık Geçidi
Logic Shift Mantıksal Kaydırma
Logic State Mantıksal Durum
logic symbol mantık simgesi
Logical Mantıksal
logical cohesion mantıksal uyum
Logical Comparison Mantıksal Karşılaştırma
Logical Connective Bkz: Logical Operator
logical constant mantıksal sabit
logical data model mantıksal veri modeli
logical data structure mantıksal veri yapısı
logical difference mantıksal fark
logical error mantıksal hata
Logical Expression Mantıksal ifade
Logical Link Control (llc) Mantıksal Bağ Kontrolü
logical multiply birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım
Logical Operator Mantıksal İşleç (ve, veya, değil vb)
Logical Record Mantıksal (görüntü) Tutanak
Logical Shift Mantıksal Kaydırma
Logical Sum Mantıksal Toplam
Logical Variable Mantıksal Değişken
many-valued logic Çok değerli mantık
Mathematical Logic Matematiksel Mantık
Multivalued Logic Birkaç Değerli Mantık
negative logic ters mantık
predicate logic yüklem mantığı
programmable logic array (pla) programlanır mantık dizilimi
propositional logic önermeler mantığı
sequential logic element ardışık mantık öğesi
shared logic system paylaşımlı işletme sistemi
symbolic logic simgesel mantık
threshold logic eşik mantığı

Toplam 44 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama