yok İngilizcesi Nedir, yok İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "yok"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bilgi yoksulları information have nots
Burada bir döngi yok sadece oran ya da duty cycle
dağıtılmış yoklama distributed polling
deneti, sağlama, yoklama check-up
genel yoklama general polling
gurup yoklaması group polling
iskeleleri yoklama port scan
işlem yok kodu no-operation code
kendini yok eden program self-destructive program
paket internet yoklayıcısı packet internet gropper (ping)
Silmek, yok etmek, çıkarmak delete
sıfır kodunu yok etme zero code suppression
var-yok algılayıcı null detector
var-yok iletim on-off keying
var-yok iletim on-off transmission
yok olmak disappear
yok olmak, kaybolmak (görüntü) disappear
yok oluş, yok ediş annihilation
Yok Saymak, önemsememek Ignore
Yoklama polling
yoklama karakteri polling character
yoklama protokolü polling protocol
yoklama turu polling cycle
yoklama yöntemi polling method
yoklamak poll
yoklamak, yoklama poll
yoklamaya harcanan süre polling overhead
yoksaymak ignore

Toplam 28 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama