wide area information servers (waıs) Türkçesi Nedir, wide area information servers (waıs) Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "wide area information servers (waıs)"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Aradığınız wide area information servers (waıs) , terim veritabanımızda bulunamamıştır
Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama