verici İngilizcesi Nedir, verici İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "verici"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alıcı verici transceiver
alıcı-verici transceiver
anten, verici antenna
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
Evrensel eşzamansız alıcı-verici Universal asynchronous receiver transmitter (uart)
radar alıcı-vericisi radar transponder
uydu alıcı-vericisi, aktarıcı transponder
verici anten sending aerial
verici gücü transmitter power
vurum vericisi pulse transmitter
yolverici starter
yıldız-üçgen yol verici star-delta starter

Toplam 12 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama