varsay覺lan ikilik nokta 愯gilizcesi Nedir, varsay覺lan ikilik nokta 愯gilizce Ne Demek?Aranan Terim "varsay覺lan ikilik nokta"

Terim/ S驆ck ネviri Karl蹥
Arad蹥nz varsay覺lan ikilik nokta , terim veritabanmzda bulunamamtr
Biliim Terimi Arama, 愯gilizce Trk蔒 Bilgisayar S驆l蹞 Arama