uzamsal İngilizcesi Nedir, uzamsal İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "uzamsal"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
uzamsal akıl yürütme spatial reasoning
uzamsal çözünürlük spatial resolution
uzamsal görme, spatial vision
uzamsal nicemleme spatial quantization
uzamsal sıklık spatial frequency
uzamsal süzgeç spatial filter
uzamsal veriler, konumsal (coğrafi) veriler spatial data
uzamsal, mekansal spatial
zaman-uzamsal spawn

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama