tuta İngilizcesi Nedir, tuta İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "tuta"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" Handle
1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık, Integrity
1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak record
Ana Önyükleme (Tutanağı) Master Boot Record
art tutanak trailer record
başlık tutanağı header record
boş tutanak null record
değişken boylu tutanak variable size record
erişim tutanağı access record
fiziksel tutanak physical record
Kütük erişim tutamağı file handle
Mantıksal (görüntü) Tutanak Logical Record
sabit uzunlukta tutanak fixed-length record
silinmiş tutanak deleted record
tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur) record segmentation
tutanağın kilitlenmesi record lock
tutanak record (noun)
tutanak ayracı record separator
tutanak formatı record format
Tutanak kağıt boyutu (Kuzey Amerikan ülkeleri) Legal size
tutanak planı, tutanak klişesi record layout
tutanak sınıfı record class
tutanak uzunluğu record length
tutanak yazmak record (verb)
tutanaklar arası boşluk record gap
tutarlılık consistency
Tutarlılık sezgi programı integrity checker
Tutarsız, çelişkili Inconsistent
veri tutanağı data record
veri tutanağı data record
veri tutarlılığı data consistency

Toplam 31 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama