try Türkçesi Nedir, try Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "try"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Asymmetry bakışımsızlık, asimetri
chronometry Süreölçüm
Colorimetry renk ölçümü
country ülke
data entry veri girişi
data entry veri girişi
data entry format veri giriş formatı
data entry panel veri giriş panosu
data entry terminal Bkz: data acquisition terminal
entry giriş
entry point giriş noktası
Industry Endüstri, Yapın
Industry Standart Architecture (Isa) Endüstri Standart Mimarisi
Internet Domain registry DNS kütüğü
job entry iş girişi
journal entry Günlük ögesi
mandatory entry field zorunlu bilgi alanı
negative entry eksi işaretini girme
qualimetry nitelikölçüm
radiometry ışınım ölçümü
reentry yeniden giriş
reentry point yeniden giriş noktası
registry Kayıt tutucu (sistem kütüğü)
remote job entry uzaktan iş girişi
remote job entry uzaktan iş girişi
retry yeniden denemek
routine entry point yordam giriş noktası
sensing circuitry algılayıcı devre
symmetry bakışım, simetri
telemetry uzaktan ölçüm, teleölçüm
text entry metin girişi
voice data entry sesle veri girişi

Toplam 32 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama