tif Türkçesi Nedir, tif Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "tif"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
artificial yapma, yapay
artificial yapay
artificial intelligence yapay anlayış
certificate yetkinlik belgesi, sertifika
certificate onay belgesi
certification onay belgesi
compliance certificate uyumluluk belgesi
electronic rectifier elektronik doğrultucu
entity identifier öğe tanılayıcı
file identifier dosya tanıtıcı (ad)
full justification sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama,
full-wave rectification tam dalga doğrultma
Half-Wave Rectifier Yarım Dalga Doğrultucu
Horizontal Justification Yatay (bir yana) Yaslama
hyphenless justification kesmeden yaslama
identification "tanılama; tanıma; tanıtım "
identification (id) kimlik
Identification Division (Cobol) Tanıtım Bölümü
identification number Bkz: Personal identification number
identifier tanıtıcı
identifier kimlik, tanıtıcı
Identifier Tanıtıcı
immediate notification anında bilgilendirilme
justification gerekçeleme
justification yaslama
Justification 1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma
Justify yaslamak
justify 1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek
left justify sola yaslamak
left justify sola yanaştırma
message identification code mesaj tanıtım kodu
multifrequency signal çok tonlu işaret
Multifunction Board Çok-Işlevli Kart
network identifier ağ tanıtıcı
notification dialogue box bildiri mesaj kutusu
notification message bildiri mesajı
notify bildirmek
personal identification number (pin) kişisel kimlik numarası
qualification certificate nitelik belgesi
quantification Niceleme
quantifier Niceleyici, (nicel) belirleyici
quantify nicelemek
quantify Nicelemek
receipt notification alındı bildirimi
rectification doğrultma
rectifier doğrultucu
right justify sağa yaslamak
right justify sağa yanaştırma
scientific notation bilimsel gösterim
software certification yazılım uygunluğunu belgeleme
system identification sistem tanılama
tagged image file format (tiff) Tiff, görüntü kütük biçemi
Tagged Image File Format file(TIFF) TIFF
target identification system hedef tanılama sistemi
tation identification terminal tanılama
TIFF bkz. Tagged Image File Format file
unjustified composition hizalanmamış dizgi
unjustified text hizalanmamış metin
user identification kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
vertical justification dikey yaslama

Toplam 60 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama