tekno İngilizcesi Nedir, tekno İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "tekno"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bilgi teknolojileri information technologies
bilişim teknolojisi information technology
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en son teknolojiye sahip high end
ileri teknoloji high tech
kalın film teknolojisi thick film technology
nesneye yönelik teknoloji object-oriented technology
optik lif (teknolojisi) fiberoptics
teknoloji technology
teknoloji değerlendirimi technology assessment
teknoloji hayranı technophile
teknoloji ürkeği technophobe
teknolojiyi hayata geçiren technology enabler
temiz teknoloji clean technology
yükselen (doğuş sürecindeki) teknoloji emerging technology

Toplam 16 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama