spek İngilizcesi Nedir, spek İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "spek"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
gürültü spektrumu yoğunluğu noise spectral density
monokromatik kaynak, çizgi spektrumlu kaynak line source
ses spektrumu audio spectrum
spektral davranış, spektrumun özelliği spectral characteristic
spektrum bant genişliği spectral bandwidth
spektrum çözümleyici spectrum analyzer
spektrum ölçer, dalga çözümleyici wave analyzer
tayf, spektrum spectrum
yayık spektrum spread spectrum
yayık spektrumla çok erişimli spread spectrum multiple-access

Toplam 10 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama