seri İngilizcesi Nedir, seri İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "seri"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
almaşık seri alternating series
ardışık toplama, seri toplama serial addition
ardışık toplayıcı, seri toplayıcı serial adder
aritmetik seri arithmetic series
ayrık seri discrete series
dizisel, seri serial
diziselden (seriden) paralele çevirme serial-to-parallel conversion
ekranlı seri kablo, kılıflı seri kablo shielded serial cable
gam, ürün serisi mix
harmonik seri harmonic series
işlevin seri açılımı series expansion of a function
işlevseller serisi functional series
Modem uyarlama (seri iletim) kartı Modem Adapter
paralelden seriye parallel-to-serial
paralelden seriye çevirici, sıralandırıcı, sıra numarası verme serializer
salınımlı seri oscillating series
seri (dizisel) bağlantılı fare bus mouse
seri (dizisel) giriş-çıkış serial i/o
seri aktarım, seri (dizisel) aktarım serial transfer
seri arayüz serial interface
seri bağlantı, dizisel bağlantı series connection
seri bilgisayar serial computer
seri çevre birimi, dizisel çevre birimi serial device
seri çıkarıcı, dizisel çıkarıcı serial subtractor
seri çınlamalı devre, dizisel çınlamalı devre series-resonant circuit
seri dengeleme series compensation
seri denkleştirici series equalizer
seri devreler series circuits
seri direnç series resistance
seri düzenleyici series regulator
seri giriş-çıkış, dizisel giriş-çıkış serial input-output
seri iletim, dizisel iletim serial transmission
seri iletişim, dizisel iletişim serial communication
seri kapı, dizisel kapı serial port
seri link kartı serial link adapter
seri model, dizisel model series model
seri numarası, dizisel numara serial number
seri paralel anahtar series parallel switch
seri paralel devre series parallel network
seri programlama serial programming
seri sığaç series capacitor
seri süzgeç series filter
seri veri iletimi serial data transmission
seri yazıcı serial printer
seriden paralele çevirici, serial-to-parallel converter
seriden paralele çevirme deserialize
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)

Toplam 47 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama