sen İngilizcesi Nedir, sen İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "sen"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol pop
aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı transfer syntax
asal eksen primary axis
Bkz: sensor glove data glove
Bkz: vision sensor image sensor
çekim senaryosu shooting script
devre sentezi, devre bireşimi network synthesis
doldurma deseni fill pattern
dördün eksen, dik evreli eksen quadrature axis
eksen axis
Eksen axis
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksenel kaçıklığı, dışmerkezlik eccentricity
eksenel, eksensel axial
Eş-eksenel bağlaç coaxial connector
Eş-eksenel hat coaxial line
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
Eş-eksenel kablo coaxial cable
Eş-eksenel, eş-eksenli coaxial
eşeksenli, eşeksenel coaxial
eşzamanlı olmayan, eşzamansız, asenkron Asynchronous
eşzamanlı, senkron synchronous
hazır desen, kes-yapıştır çizim clip art
ikizeksenli twinaxial
Ikizeksenli twinaxial
ikizeksenli kablo twinaxial conductor
imge sentezi image synthesis
konuşma sentezi speech synthesis
masaüstü deseni desktop pattern
Sanal (sayı) Eksen Imaginary Axis
senaryo scenario
senkron çevirici synchronous converter
senkron hız synchronous speed
sentetik açıklık synthetic aperture
sentezleyici synthesizer
verilerin eksenel döndürülmesi data pivoting
y eksen kesmesi y-intercept
zincirleme konuşma sentezi speech concatenation
örneklemeli sentezleyici sampling synthesizer
örüntü, desen Pattern
örüntü, desen pattern

Toplam 41 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama