referans İngilizcesi Nedir, referans İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "referans"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
dayanak dil, referans dil reference language
dayanak düğümü, referans düğümü reference node
dayanak frekansı, referans frekansı reference frequency
dayanak noktası, referans noktası reference point
Dayanak, referans, başvuru reference
gerilim referansı voltage reference
protokol referans modeli protocol reference model
referans çalışma koşulları reference operating conditions
referans çerçeve, ana çerçeve key frame
referans düzenleşimi reference configuration
referans düzeyi zero level
referans düzlemi reference plane
referans gerilimi reference voltage
referans koşulları reference conditions
referans metni reference phrase
referans modeli reference model
referans saat reference clock
referans standart, başvuru standardı reference standard
referans verileri, başvuru verileri reference data
referans yön reference direction
zaman referansı devresi sweep generating circuit
zaman referansı doğruluğu time base accuracy
zaman referansı üreteci time-base generator
zamanlama referansının kazanımı timing recovery

Toplam 24 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama