programla İngilizcesi Nedir, programla İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "programla"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
aşağıdan yukarıya programlama bottom-up programming
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
BASIC (programlama dili) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
basic programlama dili beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic)
bildirim deyimi, bildirimsel (programlama dili) declarative
bildirimsel (programlama) dil declarative language
bildirimsel programlama declarative programming
birimsel programlama modular programming
birimsel programlama modular programming
Buluşsal Programlama Heuristic Programming
cobol programlama dili common business oriented language (cobol)
çoklu programlama multiprogramming
devingen programlama dynamic programming
dinamik programlama, devingen programlama dynamic programming
doğrusal olmayan programlama nonlinear programming
Doğrusal Programlama Linear Programming
düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek flat memory
elektrikle programlanabilir electrically programmable
eşzamanlı programlama dili synchronous language
fortran programlama dili formula translator (fortran)
genel amaçlı programlama dili general-purpose programming language
genetik programlama genetic programming
işlevsel programlama functional programming
karesel programlama quadratic programming
kodlama, programlama coding
kullanıcı programları user programs
makro programlama Macro programming
Mikroprogramlama Microprogramming
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
nesneye dayalı programlama object-oriented programming
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
pl/1 programlama dili PL/1, programming language 1
program, programlamak program
program, programlamak, izlence program
programlama dili programming language
programlama ortamı programming environment
programlanamayan nonprogrammable
programlanamayan uçbirim nonprogrammable terminal
programlanmaz uçbirim dumb terminal
programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim dumb terminal
programlanır mantık dizilimi programmable logic array (pla)
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory (prom)
programlanır tuş user-defined key
programlanır uçbirim intelligent terminal
programlanır uçbirim programmable terminal
programlanır zamanlayıcı programmable timer
programlanır, izlencelenir programmable
programlayıcı, programcı programmer
seri programlama serial programming
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
simgesel programlama symbolic programming
spagetti kod, karman-çorman programlama spaghetti code
sınayıcı programlar, sınama olanakları testing facilities
tamsayı programlama integer programming
test programlığı, sınayıcı programlar test library
Uygulama programlama arayüzü application programming interface, (apı)
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama dili structured programming language
yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili structured query language
yukarıdan aşağıya programlama topdown programming
İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim fixed-function terminal

Toplam 65 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama