parametre İngilizcesi Nedir, parametre İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "parametre"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " argument
dağılmış parametreli sistem distributed parameter system
değiştirge, parametre parameter
gerçek parametre actual parameter
istatistiksel parametre kestirimi statistical parameter estimation
olağan parametreler Default parameters
saçılım Ölçek parametresi scale parameter
toplu parametreli sistem lumped parameter system
önceden belirlenmiş parametre preset parameter

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama