ortam İngilizcesi Nedir, ortam İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ortam"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Ortam; 2) Medya" Media
(Ortam ötesi Bağlantılı) Ortam Hypermedia
(ortam ötesi, metin üstü) Bağ, Hyperlink
açık ortam çerçevesi open media framework
basım ortamı print media
çalıştırma ortamı run-time environment
çevre aydınlığı, ortamsal ışık ambient light
çevre gürültüsü, ortamsal gürültü ambient noise
çevre, ortam, bağlam environment
çevresel, ortamsal, içsel ambient
Çok-ortamlı Multimedia
Çok-ortamlı (sunu dosyası) multimedia file
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
Çok-ortamlı uygulama multimedia application
çoklu ortam multimedia
çıkış ortamı output media
dağıtılmış çoğulortam distributed multimedia
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız çoğulortam okuyucusu streamline
duraksız çoğulortam sunucusu streamlining
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
giriş ortamı input media
güvenli ortam secure medium
iletim ortamları transmission media
işletim ortamı operational environment
kayıt ortamı recording medium
manyetik ortam magnetic medium
Ortam bağlantı birimi medium attachment unit
Ortam Dönüşümü Medium Conversion
Ortam erişim denetimi Medium Access Control (mac)
Ortam erişim kontrolü medium access control
ortam gürültüsü medium noise
Ortam sonu karakteri end-of-medium character
ortam, orta medium
Ortam, Orta Medium
ortam,araçlar media
ortamsal basınc ambient pressure
ortamsal sıcaklık ambient temperature
ortamsız medialess
platform, ortam platform
programlama ortamı programming environment
rasgele ortam random medium
saçıcı ortam scattering medium
sınama ortamı test bed
tektürlü ortam homogeneous medium
veri kayıt ortamı data recording medium
veri ortamı data medium
yitimli ortam lossy medium
yürütüm ortamı execution environment

Toplam 50 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama