omurga İngilizcesi Nedir, omurga İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "omurga"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ağ omurgası network backbone
Internet omurgası Internet backbone
Omurga backbone

Toplam 3 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama