nos İngilizcesi Nedir, nos İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "nos"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bağlantı panosu patch panel
elektronik bağlantı panosu electronic patch panel
elektronik belleten, elektronik bülten panosu electronic bulletin board
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
iyonosfer dalgası sky wave
kontrol panosu switchboard
veri giriş panosu data entry panel

Toplam 7 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama