mikro İngilizcesi Nedir, mikro İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "mikro"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
ağ iletişim mikrodevresi network chip
akıllı kart, mikrodevre kartı microcircuit card
Mikro Bilgisayar Microcomputer
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
Mikro Kod Microcode
mikro kontrol birimi microcontroller
Mikro İşlemci Microprocessor
Mikro, Minik Micro
Mikroanahtar Microswitch
mikroanahtar, mikrokontak microswitch
mikrobilgisayar microcomputer
mikroçekirdek, mikrokernel microkernel
Mikrodalga Microwave
mikrodalga microwave
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
Mikrodalga Tümleşik Devresi Microwave Integrated Circuit
Mikrodalga İletişim Microwave Communications
mikrodevre microcircuit
mikrofiş microfiche
Mikrofon Microphone
mikrohareket microtransaction
mikrohücre microcell
mikroimalat micromachining
mikroişlemci microprocessor
Mikroişlemci Geliştirme Sistemi Microprocesor Development System (Mds)
mikrokod microcode
Mikrokomut Microinstruction
mikrokopya microcopy
mikromimari microarchitecture
mikrominyatür microminiature
Mikroprogram, Mikroizlence Microprogram
Mikroprogramlama Microprogramming
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
mikroyonga microchip
mikroşerit microstrip
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı tünel mikroskobu scanning tunneling microscope

Toplam 39 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama