mik İngilizcesi Nedir, mik İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "mik"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
ağ iletişim mikrodevresi network chip
akıllı kart, mikrodevre kartı microcircuit card
algoritmik çözüm algorithmic solution
algoritmik dil algorithmic language
aralama miktarı separation criterion
artma miktarı increment
azalma miktarı decrement
azalım miktarı decrement
Devingen, dinamik dynamic
dinamik ad servisi dynamic name service (dns)
dinamik arabellekte saklama dynamic buffering
dinamik çoğullama dynamic multiplexing
dinamik çözümleme dynamic analysis
dinamik erim dynamic range
dinamik içerik dynamic content
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
dinamik model dynamic model
dinamik programlama, devingen programlama dynamic programming
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
dinamik tepki dynamic response
dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi dynamic data exchange
dinamik yönlendirme dynamic routing
ergonomik klavye ergonomic keyboard
Işletim içi bağlama, dinamik bağlama dynamic linking
Logaritmik Logarithmic
Mikro Bilgisayar Microcomputer
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
Mikro Kod Microcode
mikro kontrol birimi microcontroller
Mikro İşlemci Microprocessor
Mikro, Minik Micro
Mikroanahtar Microswitch
mikroanahtar, mikrokontak microswitch
mikrobilgisayar microcomputer
mikroçekirdek, mikrokernel microkernel
Mikrodalga Microwave
mikrodalga microwave
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
Mikrodalga Tümleşik Devresi Microwave Integrated Circuit
Mikrodalga İletişim Microwave Communications
mikrodevre microcircuit
mikrofiş microfiche
Mikrofon Microphone
mikrohareket microtransaction
mikrohücre microcell
mikroimalat micromachining
mikroişlemci microprocessor
Mikroişlemci Geliştirme Sistemi Microprocesor Development System (Mds)
mikrokod microcode
Mikrokomut Microinstruction
mikrokopya microcopy
mikromimari microarchitecture
mikrominyatür microminiature
Mikroprogram, Mikroizlence Microprogram
Mikroprogramlama Microprogramming
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
mikroyonga microchip
mikroşerit microstrip
nicelik, miktar quantity
ortak bilgi miktarı joint information content
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı tünel mikroskobu scanning tunneling microscope
yatay dikey panoramik görüntüleme pan-tilt

Toplam 66 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama