mark Türkçesi Nedir, mark Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "mark"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alternating mark inversion, ami almaşan evirmeli kodlama
annotation mark açıklama-var simgesi, not simgesi
Benchmark denektaşı (verimlilik) testi
benchmark karşılaştırmalı değerlendirme
benchmark test karşılaştırmalı değerlendirme deneyi
bookmark yer imi
bookmark Sayfa imi, yer imi, işaret
bookmarked area yer imli alan
check mark onay imi
check mark onay imi
column marker dikeç imi
crop marks kırpma imleri
deletion mark silme imi
diacritical mark vurgu imi
division mark bölüm imi
electronic marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
end-of-tape marker Şerit sonu imi
field mark alan imi
Hypertext Markup Language (html) Bağlantılı metin işaretleme dili
Internet marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
Mark İm, işaret
mark (n) im
mark (v) imlemek
mark read okunmuşları işaretle
Mark Reader İm Okuyucu
Marker İm, İmleyici
marker imleyici
marker im
markup language biçimleme dili
online marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
optical mark reader optik işaret okuyucu
Paragraph Mark Paragraf Imi
polymarker çok imli
quotation mark tırnak imi
quotation mark tırnak işareti, (“ veya ‘)
registered trademark tescilli ticari marka
registration marks hizalama işaretleri
remark açıklama
scale mark ölçek imi
Section Mark Bölüm imi
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotation mark akıllı tırnak imi
space to mark transition boşluktan işarete geçiş
tab marker tab imleyici
tape mark manyetik bant imi
telemarketing Uzaktan pazarlama
tick mark işaret çentiği, ölçüm çentiği
trademark ticari marka
unmarked imlenmemiş
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili
watermark filigran, gizli damga
webmarketing Bkz: Internet marketing

Toplam 52 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama