mak İngilizcesi Nedir, mak İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "mak"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Bağ, 2) Bağlamak, (bağlantı connection karşılığı); 3) Link (iletişim, uydu v)" Link
"1) Başlatmak; 2) Fırlatmak" Launch
"1) Enbüyütmek; 2) Tümünü kaplamak (Windows) " Maximize
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) konum; 2) konumlamak, yerleştirmek" position
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"1) Topraklamak (elek); 2) temellendirmek (fels)" Ground
"1) Tutmak; tutunmak; 2) Ara vermek" Hold
"1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" Handle
"eski durumuna dönmek; yeniden başvurmak" revert
"yeniden çalıştırmak, yeniden yürütüme koymak; yeniden yürütüm " rerun
(1) anahtar, (2) anahtarlamak switch
(1) başla, (2) başlatmak start
(1) çalışmak, (2) iş work
(1) çalışmak, (2) iş, iş, çalışmak Work
(1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmak Subscribe
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) yaklaştırmak, (2) büyütmek zoom in
(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek zoom(to)
(ad) öteki, diğer, ikinci (f) almaşmak, dönüşümlü değişmek alternate
(bant) makara(sı) tape reel
(çağrı) başlatmak originate (a call)
(disketi) takmak insert (disket)
(doğruluğunu) sağlamak verify
(eskisini) geçersiz kılmak override
(eskisini) geçersiz kılmak, çiğneme override
(isteğe) uyarlamak customize
(işlemi) geri almak undo
(sıkıştırılmış kodu) açmak decompress
(tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek Abort
(yerini) değiştirmek, çıkarmak displace
(özgür) bırakmak release
1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol pop
1) açmak, 2) açık, 3) çıplak open
1) aramak (telefon), numara çevirmek, 2) kadran, teker gösterge dial
1) arayüz, 2) arayüzle bağlamak Interface
1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak dequeue
1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek justify
1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek duplication
1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line spool
1) sarsıma uğratmak, titretmek 2) değişikliğe uğratmak perturb
1) Tümleştirmek, 2) Tümlev almak Integrate
1) uygulamak, 2) başvurmak apply
1)paketlemek, 2) sıkıştırmak pack
1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak port
1-Tür (veri) 2- yazmak (klavye) type
abone olmak subscribe
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
açmak open (v)
açmak switch on
açmak turn on
açmak power on
ağ bağlantısını yeniden kurmak restart the network
adamak dedicate
Adamak dedicate
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
aktarmak, aktarım transfer
akış, akmak flow
akış, akmak flow
algılamak sense
Algılamak Perceive
algılamak sense
almak receive
almak get
Almak Get
alındılamak acknowledge
alındılamak, alındı onaylamak acknowledge
anahtarlamak relay
anlamlı basamak yitimi significance loss
anında durdurmak hard stop
Arabağlantılamak Interconnect
aramak search
aramak search
aramak seek
artırmak increase
Artırmak, çoğaltmak Increase
askıya almak suspend
atamak assign
atamak, vermek assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
atlamak skip
atlamak skipping
atlamak omit
atlamak jump
atlamak bypass
atlamak skip
atmak discard
atmak, kullanımdan düşmek discard
ayarlamak adjust
Ayarlamak calibrate
ayarlamak calibrate
ayarlamak set
ayarlamak, alet, ünite set
ayrı, ayırmak separate
ayrıştırmak parse
ayrıştırmak parse
ayırmak reserve
ayırmak allocate
ayırmak detache
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
ayırmak, ayrı separate
Ayırmak, ayrıştırmak decouple
azaltmak decrease (to)
azaltmak decrement
Azaltmak, (değer) düşürmek decrease
bağlamak link
bağlamak connect
bağlamak attach (hardware)
Bağlamak bind
bağlamak bind
bağlamak, iliştirmek, eklemek Attach
bağlamak, tanıtmak, takmak mount
bakmak, başvurmak refer
bandı boşa almak unload tape
basamak eylemi step action
basamak işlevi step function
basamak tepkisi step response
basamaklamak cascade
basamaklamak cascade
Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi order of magnitude
basmak press
basmak, basım press
basılı tutmak hold down (re:mouse button or key)
Basılı Tutmak Hold Down
bayrak, bayraklamak, flag
başarısız olmak fail
başlatmak initiate
Başlatmak Initiate
başlatmak launch(to)
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
benzetim yapmak simulate
benzeştirmek, benzetim yapmak simulate
bilgisayara uyarlamak computerize
binlik basamak ayırıcı thousands separator
bir diskte virüs aramak scan a disk for viruses
bir mesaj yollamak send a message
Birleştirmek, katmak, kaynaştırmak Merge
bit, ikil, ikili sayamak Bit
boca etmek, boşaltmak, döküm dump
boyamak paint
boyamak paint
bırakmak (fare) drop
büyütmek, yakınlaştırmak zoom
bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek segment
çağrı yanıtlama makinası answering machine
çağırmak invoke
çağırmak evoke
çağırmak call
Çağırmak, uyarmak Invoke
çalıştırmak run
canlandırmak animate
canlandırmak, hareketlendirmek animate
Çarpmak Multiply
çarpmak multiply
Çeviri yazmak Transcribe
çoğaltmak duplicate
çoklamak multiplex
Çoklamak, Çoğullamak Multiplex
Çıkarmak Subtract
çıkarmak, devreden çıkarmak unmount
Çıkarsamak, Çıkarım Yapmak Infer
çıkartmak eject
çıkartmak strikeout
çıkartmak, (dışa) itelemek eject
Çıkartmak, özütlemek extract
çıkmak exit
çıkış, çıkmak exit
Dağıtmak distribute
dağıtmak dispatch
dağıtmak distribute
dallanmak branch
daraltmak collapse(to)
daraltmak, katlamak collapse
delgi makinası punch machine
depolamak store
Depoyu boşaltmak UNSPIKE(Keyname)
devirmek, sırasını değiştirmek, çaprazlamak transpose
devşirmek, karmak Permute
doğrulamak authenticate
doğrulamak confirm
doğrulamak, doğruluğunu saptamak verify
dokunmak touch
doldurmak pad
Dolgulamak pad
dondurmak freeze(to)
dondurmak, donmak freeze
dosyaya yazma dosyalamak file
duraklamak pause
duraklamak, durdurma, ara verme pause
durdurmak abort
durmak halt
Durmak, Durdurmak Halt
durmak, durdurmak stop
durmak, durdurmak stop
düzeltmek, ayarlamak adjust
dışarı aktarmak export (verb)
Dışarıda bırakmak, atmak omit
dışlamak exclude
dışlamak, dışarmak exclude
ekranı kaplamak maximize
elemeden geçirmek, ekranlamak screen
En Büyük, Maksimum Maximum
en sağdaki (basamak) low order
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
En Önemli Basamak Most Significant Digit
En Önemsiz (en sağdaki) Basamak Least Significant Digit
Etkili kılmak, etkinleştirmek activate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etrafını çevirmek, içe almak, kapsamak enclose
eşgüdüm sağlamak coordinate
fırıldamak spin
geçerliğini denetlemek, geçerli kılmak validate
gerçeklemek, doğrulamak authenticate
geri almak undo
geri çağırmak callback
geri çağırmak recall
geri kazanmak, tekrar erişmek retrieve
geri sarmak rewind
gezinmek, dolaşmak Navigate
girintili yazmak indent
günlük tutmak log
Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak Log
göz atmak browse
göz atmak browse
harmanlamak collate
harmanlamak, dizmek collate
hata giderme, hatadan kurtulmak error recovery
hesap makinesi calculator
hesaplamak calculate
hesaplamak compute
Hesaplamak calculate
hizalamak align
hizalamak Align
hızlandırmak accelerate
hızlı saatle çalıştırmak overclocking
içeri aktarmak import (verb)
ilk duruma getirmek, sıfırlamak reset
insan makine iletişimi man-machine communication
insan-makine arayüzü man-machine interface
insan-makine sistemi man-machine system
Internete bağlanmak plug in to Internet
iptal etmek, bırakmak (fare) drop
istemde bulunmak, bilgi istemi prompt
Istemsizce, kazara, farkında olmaksızın Inadvertent
işlem üstünlüğünü kullanmak preempt
Işlevsiz kılma, etkisizleştirme, edilgen kılma, seçilmez kılmak disable
Kaçamak loophole
kaçmak escape
kağıt ayırmak burst
kaldırmak, çıkarmak remove
kalıt almak inherit
kapamak power off
kapamak switch off
kapamak turn off
kapatmak close
kapatmak shut down
Kapatmak close
kapatmak, söndürmek power down
kapsamak enclose
karakter çiftlerini sıkıştırmak kern
karalamak, çiziktirmek, silmek scratch
kararlılaştırmak, düzenli kılmak Regulate
karşılaştırmak compare
karşılaştırmak compare
kavramak grab(to)
Kavramak, yakalamak Grab
kaydetmek, saklamak save
kaydırmak slide
kaydırmak scroll
kaynaştırmak, ergitmek coalesce
kesintisiz göndermek, akıtmak stream
kesmek ve yapıştırmak cut and paste
kilidi açmak unlock(to)
Kod, kodlamak, şifre Code
Kodlamak encode
kodlamak encode
konumlamak, aramak seek
kopyalamak copy
korumak protect
korumak protect
kullanılmaz kılmak vary off
kullanılır kılmak vary on
kurma, kurgu, düzen, kurmak set up
kurmak install
kurmak, hazırlamak setup (v)
Kurmak, Yüklemek Install
kurtarmak recover
kurulmakta olan site site under construction
kurulmakta olan site, yapım aşamasında under construction
kutuplamak polarize
kutuplaşmak polarize
kuyruğa koymak enqueue
kuyruğa sokmak enqueue
Kıpırtılandırmak, titretmek dither
kırpmak trim
kırpmak, budamak Truncate
Kırpmak, inceltmek trim
kısaltmak Abbreviate
kısaltmak abbreviate
kısıtlamak constrain
makara spool
makara reel
makaradan çıkarmak unwind
makas manevrası, anahtar, açkı, şalter switch
makaslama shear
makaslama scissoring
makaslama dalgası shear wave
makaslama zorlaması shearing stress
Makina kodundan sembolik koda çevirmek disassemble
makine machine
makine arızası machine check
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
makine dili machine language
Makine Dili Machine Language
makine kodu machine code
Makine Kodu Machine Code
makine komutu machine instruction
Makro Macro
makro macro
Makro açılımı, Makro yerleştirme Macro-substitution
makro çevirici Macro-assembler
Makro dili Macro language
Makro komutu Macro instruction
makro programlama Macro programming
Makro tanımı Macro definition
Makro Üreteci Macro generator
makrohücre macrocell
makroişlemci macroprocessor
makrokod macrocode
maksimum güç, gücün tepe değeri peak power
maksimum metriği, düzgün yakınsaklık metriği maximum metric
merkez, orta nokta, ortalamak center
nitel dereceyi yükseltme, sınıf atlatmak upgrade
odak, odaklamak focus
okumak read
olağan bitiş, olağan sonlandırmak quiesce
olumsuzlamak negate
Onaltılı Sayamak Hexadecimal Digit
onaylamak accept
onaylamak approve
Onaylamak approve
ondalık basamak decimal place
ondalık basamak decimal place
onlu basamak decimal digit
oturum açmak login
Oturum Açmak Logon
oturum açmak log in
oturum açmak log on
oturum açmak logon
Oturum Açmak Login
oturum kapamak log out
oturum kapamak log off
Oturum Kapatmak Logout
Oturum Kapatmak Logoff
oturumu açmak sign-on
oturumu kapamak sign-off
paketlemek, sıkıştırmak pack
parça, parçalamak Fragment
parçalanmak fragment
parmak inch
paylaşmak share
paylaşım, paylaşmak share
postalamak mail
program, programlamak program
program, programlamak, izlence program
rakam, basamak digit
sağa ayarlamak right adjust
sağa yaslamak right align
sağa yaslamak right justify
sağa yaslamak flush Right
saklamak save
saklamak, belleğe atmak save
salmak emit
Salmak, bırakmak, ortaya koymak release
salınmak oscillate
salınmak oscillate (v)
sapmak bias
Sarmak, dolamak wind
Sarmalamak, çevrelemek encapsulation
sayfalandırmak paginate
sayfalandırmak paginate
saymak count
sayı, basamak digit
sayısallaştımak digitize
Sayısallaştırma, basamaklama digitization
sayısallaştırmak digitize
Sayısallaştırmak digitize
seçilemez kılmak disable
seçilir kılmak enable
seçimi kaldırmak deselect
seçip çıkartmak extract
Sekizli basamak octal digit
serbest bırakmak deallocate
Silmek, yok etmek, çıkarmak delete
sistemi yeniden başlatmak Reboot
soğurmak Absorb
Sokmak, Araya Eklemek, Takmak (Disket) Insert
sola yaslamak flush left
sola yaslamak left justify
sola yaslamak left adjust
soldaki (basamak) high-order (digit)
Somutlaştırmak Instantiate
sonlandırmak terminate
sonlandırmak terminate
sunmak submit
sunmak, teslim submit
susturmak quiesce
sıfır doldurmak zeroise
sıfırla doldurmak zerofill
sıfırlamak initialize
Sıkışma, Sıkışmak, tıkanma Jam
sıkışmak jam
sıkıştırmak compress
sıkıştırmak compress
sıkıştırılmışı açmak decompress
sınamak test
sınıflamak classify
sınırlamak restrict
Sınırlı makine, sonlu durumlu makine finite machine
sıralamak sort
sıralamak sequence
sıralamak sort
sıralamak, ayıklayıcı, sıralayıcı sorter
sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak drag and drop
sökmek, (takılı parçayı) ayırmak dismount
tablolaştırmak Tabulate
Takmak, Monte etmek, 2) Bindirmek Mount
tanılamak diagnose
tanılamak diagnose
tanımlamak define
Tanımlamak define
taramak scan
taramak scan
taramak (bir görüntü) scan (an image)
taramak, gözden geçirmek scan
tasarlamak design
tasarım, tasarlamak design
taşımak transport
taşımak move
Taşınmak, Başka sisteme geçirmek, Göçmek Migrate
tek yüze kopyalamak simplex copying
tek yüze kopyalamak single-sided copying
teyp (şerit) makarası tape spool
toplam, toplamak sum
toplamak gather
turing makinesi turing machine
tutanak yazmak record (verb)
tutmak hold
Tuş Vuruşu, Tuşa basmak Keystroke
tuşa basmak keystroke
tıklamak, tıklatmak click
tıklatmak click
tüm seçimleri kaldırmak deselect all
uyanık, hazırlıklı, uyarmak alert
uyarlamak adapt
uyarlamak tailor
uyarmak alert
uygulamak apply
uymak fit
Uyuklamak Hibernate
uzamak, uzatmak extend
uzatmak, genişletmek extend
varsaymak assume
veri alışverişinde bulunmak send and receive data
vurgulamak highlight (to)
vurgulamak emphasize
vurgulamak emphasize
vurgulamak, öne çıkarmak Highlight
yakalamak capture
yakalamak trap
yakalamak, tutmak capture
yakalamak, tuzak trap
yaklaştırmak, (1) yaklaştırmak, (2) büyütmek zoom in
yalıtmak isolate
Yalıtmak, ayırmak Isolate
yamamak patch
yanaşmak, bağlamak dock
yanlış ayıklamak debug
yansıtmak reflect
yapılandırmak configure
yapıştırmak paste
yapıştırmak paste
yaratmak create
yaslamak Justify
yaslamak flush
yavaşlamak slowdown
yavaşlamak, düşük hızlı bağlantı slowdown
yaymak emit
yayılmak span
yayımlamak broadcast
yayınlamak publish
yazma erişimi, yazmak için write access
yazmaç, yazmak register
Yazmak write
yazmak write
yazmak burn-in
yazmak Type(to)
yazmak, yazdırmak print
yazmak, yazdırmak print
yazı makinesi, daktilo typewriter
yazı, makale, madde (metin) article
yazımakinesi typewriter
yazıya dönüştürme makinesi transcription machine
yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez mission critical
İçermek, katmak, kapsamak Include
yedek, yerine koymak substitute
yeni adla saklamak save as
yeniden adlandırmak Rename
Yeniden atamak Reassign
yeniden başlatmak restart
yeniden başlatmak (yazılımla) software reset
yeniden başlatmak, yazılımla yeniden başlatmak, Bkz: warm reset software reset
Yeniden Boyutlandırmak Resize
yeniden çevrime sokmak recycle
yeniden sayfalamak repaginate
yerine koymak, değiştirmek replace
yerini almak supersede
Yerini Belirlemek, konuşlamak Locate
yerli kod, makine kodu native code
yerpaylaşmak overlay
yetki aktarmak delegate
yetki aktarmak, görevlendirmek, görevli kılmak delegate
yoğunlaştırmak condense
yok olmak disappear
yok olmak, kaybolmak (görüntü) disappear
Yok Saymak, önemsememek Ignore
yoklamak poll
yoklamak, yoklama poll
yoksaymak ignore
Yorumlamak Interpret
yorumlamak interpret
ıraksamak diverge
üstüne basmak overstrike
üstüne basmak strikeover
üstüne basmak (yazıcı) overstrike
üstüne yazma, çıkartmak strikeover
üstüne yazmak overwrite
üstüne yazmak overwrite
yuva, yuvalamak nest
yuvarlamak round
yığıt makinası stack machine
üyelikten çıkmak unsubscribe
İzinsiz Girmek, sızmak Intrude
Yönlendirmek, doğrultmak direct
İşlemek, Ellemek, oynamak Manipulate
zarflamak envelope
zorlamak force
Ön plana çıkartmak spotlighting
önceden tanımlamak predefine
önemli basamak, anlamlı basamak significant digit
ötelemek (kaydırmak) shift
öz hizmet makinesi self service machine

Toplam 555 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama