kodlama İngilizcesi Nedir, kodlama İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kodlama"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
almaşan evirmeli kodlama alternating mark inversion, ami
altbant kodlaması subband coding
ardışık kodlama sequential coding
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
çifte kodlama dual code
dalga biçimi kodlaması waveform coding
değişken uzunluklu kodlama variable length coding
dönüşüm kodlaması transform coding
evre kodlaması, faz modülasyonu phase encoding
fark kodlaması, ayrımsal kodlama differential encoding
imge kodlama image coding
Karım Kodlaması Hash Coding
kaynak kodlaması source coding
Kod, kodlamak, şifre Code
kodlama, programlama coding
Kodlamak encode
kodlamak encode
mutlak kodlama absolute coding
seğirdim kodlaması runlength encoding
tek bayt kodlama yöntemi single byte coding scheme
uyarlanır kodlama adaptive coding
yarı uyarlanır kodlama semi-adaptive coding
ölçeklenir kodlama scalable coding
öngörücü kodlama predictive coding
Şifrelemek, şifre, kodlama cipher

Toplam 25 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama