kiz İngilizcesi Nedir, kiz İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kiz"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Yansılama; 2) İkizleme" Mirroring
çift sekizli karakter kümesi double-byte character set(DBCS)
disk ikizleme disk mirroring
disk ikizleme DASD mirroring
disk yansılama, disk ikizleme disk mirroring
Ikiz twin
ikiz twin
ikiz antenler stacked antenna
ikiz görüntü mirror image
ikiz site mirror site
ikizeksenli twinaxial
Ikizeksenli twinaxial
ikizeksenli kablo twinaxial conductor
ikizleme mirroring
ikizleme programı duplication utility
ikizleyerek koruma mirrored protection
sekiz ikil byte
sekizli octal
Sekizli basamak octal digit
sekizli gösterim, sekizli yazım octal notation
sekizli sayı sistemi octal number system
sekizli sayı sistemi octal numbering system
sekizli sayısal octal numeral
sekizli, sekizlik octal
sekizliden ikiliye dönüşüm octal-to-binary conversion
Sekizlik, bayt, sekiz ikil byte
Sekizlik, byte, bayt octet
sunucu ikizleme server mirroring
tek sekizli karakter kümesi single byte character set
İkizleme Disk Alanı Mirror Volume

Toplam 30 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama