karakter İngilizcesi Nedir, karakter İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "karakter"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı" pitch
(sekme) iz karakteri leader character (tab)
(yazı karakteri) büzme kerning
1) Ölçü, 2) karakter yüksekliği Gauge
alfasayısal karakter, abecesayısal karakter alphanumeric character
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
aralık karakteri gap character
ascıı karakteri Ascii character
aygıt kontrol karakteri device control character
ayırma karakteri separating character
ayırıcı özellik, karakteristik, belirleyici nitelik characteristic
baskı kontrol karakteri print control character
basılamaz karakter nonprintable character
basılamaz karakterler non-printing characters
Basılır (görünür) karakter printable character
başla-dur karakteri start-stop character
başlık başı karakteri start-of-heading character
beyaz boşluk, aralıklama karakteri whitespace
bir baytlı karakter multiple byte character
boş karakter null character
boşluk karakteri space character
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri space character
büyük harf tuşu, üst karakter tuşu shift key
çalışma grafiği, çalışma karakteristiği performance chart
çift sekizli karakter kümesi double-byte character set(DBCS)
çizim karakteri drawing character
Çok Uluslu Karakter Kümesi Multinational Character Set
çok uluslu karakter kümesi multinational character set
çukur karakter debossed character
damga tanıma, karakter tanıma character recognition
damga, karakter character
denetim karakteri control character
denetim karakteri check character
diğer karakter seti, öteki karakter seti alternate character set
Dilötesi (yardımcı) karakter metacharacter
doldurma karakteri fill character
dolgu karakteri fill pattern
dolgulama karakteri padding character
duraklatma karakteri pause character
durdurma karakteri stop character
En Önemsiz karakter Least Significant Character
eşzamanlama karakteri synchronous idle character
font karakter kümesi font character set
geçersiz karakter illegal tapping
geçersiz karakter invalid character
genel arama karakteri wildcard character
genişletilmiş karakter kümesi, genişletilmiş damga kümesi extended character set
geriletme karakteri backspace character
görüntülü karakter graphic character
hata karakteri error character
Hepsine-uyar (karakter), joker karakter wildcard (character)
Hepsine-uyar karakter global character
iki byte’lı karakter kümesi double-byte character set (dbcs)
ikil/karakter bits per character
iletim kontrol karakteri transmission control character
iletim sonu karakteri end-of-transmission character (eot)
iletim öbek sonu karakteri end-of-transmission block character (etb)
italik karakter slanted character
işaret karakteri, işaret damgası sign character
kabarık karakter embossed character
Kabul edilmez karakter illegal character
karakter boyu type size
karakter çevirisi transliteration
karakter çiftlerini sıkıştırmak kern
karakter değiştirmek, karakter karakter çevirmek Transliterate
karakter dizgisi, damga dizgisi character string
Karakter dizicisi Typesetter
karakter dizmek typeset
karakter kodu character code
karakter kümesi character set
karakter kümesi, damga kümesi, karakter takımı character set
karakter sıklığı pitch
karakter tabanlı ekran read-out device
karakter tanıma character recognition
karakter/inç characters per inch
karakter/inç, inç başına karakter (damga) sayısı characters per inch (cpi)
kod-dışı karakteri escape character
matris karakter üreteci matrix character generator
Metin başı karakteri start-of-text character
metin sonu karakteri end-of-text character
ondalık karakter decimal character
optik karakter optical character
optik karakter okuyucu optical character reader
optik karakter tanıma optical character recognition
optik karakter tanıma optical character recognition
Ortam sonu karakteri end-of-medium character
parazit karakter drop-in
saklı karakter hidden character
salım karakteristiği emission characteristics
sayısal karakter takımı numeric character set
sekme karakteri tab character
sil karakteri delete character
sorgu karakteri inquiry character
sürdürme karakteri continuation character
taşınabilir dosya adı karakteri portable filename character
tek sekizli karakter kümesi single byte character set
ulusal dil karakter kümesi national language character set
veri ayırma karakteri information separator
veri bağlantı denetim karakteri data link control character
veri karakteri data character
vurgu karakteri accent char
yazıcı karakter kümesi printer character set
yoklama karakteri polling character
üst karakter tuşu Shift key
üstel karakteri exponent character
önce gelen karakterler leading characters
öteki karakter seti alternate character set
özel karakter special character
özel koda geçiş karakteri, kod dışına geçiş karakteri shift-out character
özel koddan dönüş karakteri shift-in character
‘&’ (damga, karakter) ampersand

Toplam 113 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama